written by | October 11, 2021

സെറാമിക് ടൈലുകൾ ബിസിനസ്സ്

×

Table of Content


ഒരു സെറാമിക് ടൈൽസ് ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം

സെറാമിക് ടൈലുകൾക്ക് നിരന്തരമായ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതിനാൽ ഏർപ്പെടേണ്ട ഒരു നല്ല ബിസിനസ്സാണ് സെറാമിക് ടൈൽ ബിസിനസ്സ്. നിർമ്മാണ വ്യവസായത്തിൽ ഫ്ലോർ ടൈലുകൾ, മതിൽ ടൈലുകൾ, ടാബ്ലെറ്റുകൾ, count ണ്ടർടോപ്പുകൾ മുതലായവയിൽ സെറാമിക് ടൈലുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവ തീർച്ചയായും ഏതെങ്കിലും വീടിനോ കെട്ടിടത്തിനോ സൗന്ദര്യവും മൂല്യവും നൽകുന്നു. വാൾ ടൈലുകളും ഫ്ലോർ ടൈലുകളും ജീവനക്കാർക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ജനപ്രിയമാണ്, കാരണം അവ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കുറവായതും വളരെ മോടിയുള്ളതുമാണ്. റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഉപയോഗമാണ് ആഗോള സെറാമിക് ടൈൽസ് മാർക്കറ്റിനെ നയിക്കുന്നത്.

ടൈൽ പല വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും വരുന്നു, അത് ഫ്ലോറിംഗായി, കൗണ്ടർ ടോപ്പുകൾ, ഒരു മതിൽ ഉപരിതലം, കുളിമുറി എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് എത്രത്തോളം ഉൽപ്പന്നം ആവശ്യമാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സ്ക്വയർ ഫൂട്ടേജ് അളവുകൾ ലിസ്റ്റുചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണയായി ബോക്സ് വിൽക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു സെറാമിക് ടൈൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന്റെ ചുരുക്കം വായിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക:

ഓരോ ബിസിനസ്സും ആരംഭിക്കുന്നത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള റോഡ്മാപ്പായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൃ plan മായ പ്ലാനിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ടൈൽ ഷോറൂം ബിസിനസ്സിനായുള്ള ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതി നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം

എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്ലാനിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.

ബിസിനസ് അവലോകനം ബിസിനസിന്റെ നിയമപരമായ ഘടനയും ബിസിനസ്സ് തരവും ഉൾപ്പെടെ ഒരു വിവരണവും നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒരു ഹ്രസ്വ വിവരണവും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

എക്സിക്യൂഷൻ പ്ലാനിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിൽപ്പന, വിപണന പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

വിൽപ്പന, വിപണന പദ്ധതിയിൽ വിലനിർണ്ണയവും വിൽപ്പന വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ മാർക്കറ്റിംഗ്, പരസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ എങ്ങനെ ആകർഷിക്കും.

നിങ്ങളുടെ മാനേജുമെന്റ് ടീമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പശ്ചാത്തല വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

മാർക്കറ്റ് വിശകലനം നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റ് മാർക്കറ്റിനെയും നിർദ്ദിഷ്ട മാർക്കറ്റിനെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെയും നിർവചിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു മത്സരാധിഷ്ഠിത നേട്ടം കൈവരിക്കുമെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മത്സര വിശകലനം.

ഫണ്ടിന്റെ ഉറവിടങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും, ശമ്പളം, മാർക്കറ്റിംഗ് ചെലവുകൾ, ഇൻഷുറൻസ് ചെലവുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസ്സ് ചെലവുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തുക.

നിങ്ങളുടെ മൂലധന ഉറവിടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക

മികച്ച ടൈൽ നിർമ്മാതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് അറിയുക;

ഒരു ടൈൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മത്സരം എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിലെ നിലവിലെ മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ സേവിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിപണിയെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട ഉൾക്കാഴ്ച നൽകും. നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശത്തിന് പുറത്ത് ടൈൽ ബിസിനസ്സ് ഉടമകളെ കണ്ടെത്തുക. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭകർക്ക് ഉപദേശം നൽകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന സംരംഭകരെ തിരയുന്നതിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുക.

ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും:

പ്രയോജനങ്ങൾ

സെറാമിക് ടൈലുകൾക്ക് നിരന്തരമായ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ടൈൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു റെഡി മാർക്കറ്റ് എന്നാണ്.

കുറഞ്ഞ മൂലധന നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. ടൈലുകൾ വാങ്ങൽ, നിങ്ങളുടെ ഷോറൂമിനുള്ള മനുഷ്യശക്തി, ഫർണിച്ചറുകളും ഫിറ്റിംഗുകളും, ക്യാഷ് രജിസ്റ്ററുകൾ, പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ (പിഎസ്) സംവിധാനങ്ങൾ, സംഭരണ യൂണിറ്റുകൾ, ഗതാഗത ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചെലവുകൾ.

പോരായ്മകൾ

ഒരു ടൈൽ ഷോറൂമിനും വെയർഹൗസിനും ധാരാളം സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്.

ഒരു വലിയ ഇൻവെന്ററി പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട്, അതിനാൽ ഇവ വില വിലയിലോ നഷ്ടത്തിലോ വിൽക്കേണ്ടതാണ്.

മത്സരത്തിൽ വർദ്ധനവ്

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ലാഭകരമാക്കാം:

എല്ലാ ചെലവുകളും പരിഗണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നൽകുന്ന സുഖപ്രദമായ മാർക്ക്അപ്പ് കണക്കിലെടുത്ത് അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഏജന്റുമാർക്കും ഇടനിലക്കാർക്കുമായി ഒരു ഉൽപ്പന്ന വില സജ്ജമാക്കുക. ഉയർന്ന വരുമാനം നേടുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ വാടക ന്യായയുക്തമായി സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സാധനസാമഗ്രം സന്തുലിതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, നന്നായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഒരു സ്റ്റാഫിനെ പരിപാലിക്കുക, എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ഉയർന്ന വിൽപ്പന ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പരവതാനി, മരം നിലകൾ പോലുള്ള അധിക ഫ്ലോറിംഗ് ഇൻവെന്ററിയും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓപ്ഷനുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്നതിനനുസരിച്ച്, സ്വയം ചെയ്യേണ്ട ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതും പരിഗണിക്കാം.

മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ:

നിലവിൽ വിപണിയിൽ ഫ്ലോർ ടൈലുകളും മതിൽ ടൈലുകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരനെ പരിശോധിച്ച് നിലവിലുള്ള ട്രെൻഡുകൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുക. സാധ്യതയുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെയും അവരുടെ ഹോം ശൈലികളെയും കുറിച്ച് ചോദിക്കുക. വാങ്ങുന്നവരുടെ പൾസ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ഷോകളിലേക്ക് പോകാനും കഴിയും.

ഒരു ബിസിനസ്സായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക:

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറാമിക് ടൈൽ ഷോറൂം തുറക്കണമെങ്കിൽ, ലൈസൻസിംഗ്, ബോണ്ടിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ് ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കോർപ്പറേഷൻ, ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി കമ്പനി (എൽഎൽസി) അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിത്തം പോലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി മികച്ച ബിസിനസ്സ് ഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു സെറാമിക് മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരനോ സെറാമിക് റീട്ടെയിലറോ ആകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരൻ മൊത്തത്തിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഇടനിലക്കാരനാണ്. ഉപയോക്താക്കൾക്കോ അന്തിമ ഉപയോക്താക്കൾക്കോ നേരിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് റീട്ടെയിലർ. ലൈസൻസിംഗ് ആവശ്യകതകൾക്കായി നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സർക്കാർ ഏജൻസിയിലേക്ക് പോയി പ്രസക്തമായ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. സെറാമിക് ടൈൽ ഫ്ലോറിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുള്ള വ്യാപാരികളെ നിയമിക്കാം.

ടൈലുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ:

സെറാമിക് ടൈലുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ചൈനയാണ്. ചൈനയുടെ സെറാമിക് ടൈൽ വില വിലകുറഞ്ഞതാണ്. ഒരു ഇറക്കുമതിക്കാരനെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ചരക്കുകൾ റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെർമിറ്റുകൾ നേടണമെന്നും നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകണം. നിങ്ങൾ‌ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ‌ തിരിച്ചറിയുകയും ഈ ചരക്കുകളെക്കുറിച്ച് കഴിയുന്നത്ര വിവരങ്ങൾ‌ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആവശ്യമായ അനുമതികൾ‌ നേടുക. പ്രശസ്തമായ ഒരു വിതരണക്കാരനെ കണ്ടെത്തുക. സാമ്പിളുകൾക്കായി ക്രമീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഉൽപ്പന്ന സാമ്പിളുകൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരന് വാങ്ങൽ ഓർഡർ (P.O.) അയയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കരാറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സവിശേഷതകളും വ്യാപാര നിബന്ധനകളും വിശദമായി അടങ്ങിയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരന് അത് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അവർ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ വൻതോതിൽ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രാരംഭ ഉൽ‌പ്പന്ന സവിശേഷതകൾ‌ക്ക് വിരുദ്ധമായി നിങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചരക്ക് ഗതാഗതം ക്രമീകരിക്കുക.നിങ്ങളുടെ ചരക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഷിപ്പിംഗ് നേടുക.

ഒരു ടൈൽ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വിപണനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം:

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നതും. ഒരു ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിർത്താൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ വീടുകൾ / ഓഫീസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവനക്കാരും ബിസിനസ്സുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. തീ, വെള്ളപ്പൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ പോലുള്ള നഷ്ടം നേരിട്ട ഉപഭോക്താക്കളെയും നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ശ്രമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം.

ഉപഭോക്താക്കളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെ:

സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, പ്രാദേശിക പരസ്യ കാമ്പെയ്നുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് പുറമേ, അവരുടെ പങ്കാളി പട്ടികയിൽ ചേർക്കുന്നതിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വിവിധ ഹോം, ബിസിനസ് ഇൻഷുറൻസ് കാരിയറുകളെ സമീപിക്കുക. സ്ഥിരമായ ബിസിനസ്സ് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മികച്ച പ്രശസ്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണിത്.

നിങ്ങളുടെ വെബ് സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിക്കുക:

നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ ഒരു ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. പുതിയ ക്ലയന്റുകളെയോ ഉപഭോക്താക്കളെയോ ആകർഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കാം.

ഒരു ടൈൽസ്റ്റോർഉടമയ്ക്ക് എല്ലാത്തരം ഫ്ലോറിംഗുകളും നന്നായി അറിയാം, ടൈൽഅവരുടെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കണം. ഒരു ഇൻസ്റ്റാളർ ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും, അടിസ്ഥാന ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പരിജ്ഞാനം ആവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കും. ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ ചില അനുഭവങ്ങളും ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു ഷോറൂമിലോ ഒരു വലിയ ഹോം മെയിന്റനൻസ് റീട്ടെയിലറിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ചെലവഴിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു ഷോറൂം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുക മാത്രമല്ല, ഉപഭോക്താക്കളുമായി എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്താമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ നേടാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഒരു ടൈൽ സ്റ്റോറിന് വിപുലീകരണത്തിന് കാര്യമായ ഇടമുണ്ട്. വൈവിധ്യമാർന്ന ഡിസൈൻ അഭിരുചികളുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് ദീർഘകാല വളർച്ച മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാര്യം. നിരവധി ടൈൽ ഓപ്ഷനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സാധ്യതയുള്ള ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും ഒരു വാങ്ങൽ വിപണി സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു പ്രാദേശിക ദാതാവിൽ നിന്ന് ഒരു ദേശീയ റീട്ടെയിലറിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ഷോറൂം ടൈലിനപ്പുറം വിപുലീകരിക്കുകയും പരവതാനികളും മറ്റ് ഫ്ലോറിംഗ് ഓപ്ഷനുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും വേണം.

സെറാമിക് ടൈലുകളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു ടൈൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല കാരണമാണ്. സെറാമിക്റ്റൈൽ കുറച്ചു കാലമായി, അവർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു. ടൈലുകൾ വിൽക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തമായ അറിവും നൈപുണ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം, കൂടാതെ മികച്ച സേവനം നൽകുന്നതിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുകയും വേണം. ടൈൽ സ്റ്റോക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, വിദഗ്ദ്ധരായ തൊഴിൽ ശക്തി, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ പ്രധാന മാർക്കറ്റുകൾക്ക് സമീപം എന്നിവയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ.

 

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.
നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.