mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ

×

Table of Content


കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപമുള്ള മികച്ച # ലാഭകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ

ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വ്യവസായമാണ്. വിവിധ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയ നിരവധി വ്യക്തികൾ ലാഭകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ തേടുന്നു. നിലവിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസായം അധ്യാപനം, കൗൺസിലിംഗ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, മറ്റ് നിരവധി റോളുകൾ എന്നിവയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസമാണ് വളർച്ചയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും താക്കോൽ. വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും ആളുകളുടെ വരുമാന നിലവാരത്തിലുള്ള വർധനയും കാരണം, മാന്ദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാത്ത ഒരു മേഖലയാണിത്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങളുണ്ട്, ഇവയിലേതെങ്കിലും ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തുക നൽകും. വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസുകൾ വളരെ മൂലധന തീവ്രമാകുമെന്ന് പലർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്.

കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപമുള്ള നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങൾ ഈ ലേഖനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഒരു പ്ലേ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നു

ഒരു പ്ലേ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നത് മറ്റൊരു ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് ആശയമാണ്. ഇതിന് മിതമായ മുതൽ ഉയർന്ന നിക്ഷേപം വരെ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രശസ്ത പ്ലേ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് നേടാം. കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരിയിൽ ഉടൻ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മികച്ച സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

സ്കൂൾ യൂണിഫോം നിർമ്മാണം

എല്ലാ സ്കൂളിനും സവിശേഷമായ യൂണിഫോം ഉണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് നിർബന്ധമായും പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽ, ഇത് ഒരു മികച്ച ബിസിനസ്സ് ആശയമാണ്, അത് വീട്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കരാർ എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ചില നിർണായക ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യസമയത്ത് സ്കൂൾ യൂണിഫോം നൽകാം. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

സ്റ്റേഷനറി ബിസിനസ്സ്

പുസ്‌തകങ്ങൾ‌, പകർ‌പ്പുകൾ‌, ഫയലുകൾ‌ പെൻ‌, പെൻ‌സിൽ‌, ക്രയോണുകൾ‌, ഷാർ‌പെനറുകൾ‌ മുതലായവ വർഷം മുഴുവനും എല്ലായ്‌പ്പോഴും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ചില ഇനങ്ങളാണ്. ഈ ബിസിനസ്സിന് വൈദഗ്ധ്യവും ആവശ്യമില്ല, കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കാനും കഴിയും. കുറച്ച് അധിക നിക്ഷേപം താങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിപുലീകരിക്കാനും കഴിയും.

സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിശീലന സ്ഥാപനം

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരികൾ വിജയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോലി നേടാൻ കഴിയുന്നില്ല. കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നൈപുണ്യ സെറ്റ് വിടവാണ് ഇതിന് കാരണം. നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിശീലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുറക്കാനും ചൂടുള്ള കഴിവുകൾക്കായി കോഴ്സുകൾ നൽകാനും കഴിയും, ഇത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളിലൊന്നായി മാറും.

സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസുകൾ

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം കുറച്ചുകാണാൻ കഴിയില്ല, കൂടാതെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുകളുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ നല്ല സ്ഥാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വളരെ പ്രാപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് എടുക്കാം. നിക്ഷേപമില്ലാതെ ഈ ബിസിനസ്സ് വീട്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ വിജയം നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തെയും മാർക്കറ്റിംഗ് കഴിവുകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഓൺലൈൻ ഇ-ലൈബ്രറി

ഈ ബിസിനസ്സിനായി, നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ പുസ്തകങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. താൽപ്പര്യമുള്ള വായനക്കാർക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ തുകയോടുകൂടിയ ലൈബ്രറി അംഗത്വം നൽകണം. നല്ല ശേഷിയുള്ള ഒരു വളരുന്ന ബിസിനസ്സ് ഓപ്ഷനാണ് ഇത്.

നോട്ട്ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പാഡുകളുടെ നിർമ്മാണം

സ്കൂളുകളിലും ഓഫീസുകളിലും നോട്ട്ബുക്കുകൾ / നോട്ട് പാഡുകൾ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. നോട്ട്ബുക്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാം. ഈ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല നിലവാരമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം പ്രധാനമാണ്. ഇതിനുള്ള മൂലധന ആവശ്യകത മിതമാണ്, ഈ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിപണി ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപമുള്ള മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി യൂട്യൂബ്  ചാനൽ

കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ നല്ലയാളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ദ്ധരുടെ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യൂട്യൂബ് താരമാകാം. നിങ്ങൾ വീഡിയോകൾ നിർമ്മിക്കുകയും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുകയും വേണം. ജനപ്രീതി നേടുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകളിൽ പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു ചാനൽ പങ്കാളി പ്രോഗ്രാമിനായി അപേക്ഷിക്കാം.

ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ

കുട്ടികളുടെ മന ശാസ്ത്രത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഈ മെറ്റീരിയൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങൾ അസാധാരണമായിരിക്കണം. അത് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഈ ബിസിനസ്സ് ആശയം പ്രാരംഭ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്, അവിടെ സർഗ്ഗാത്മകതയും കളിയും പഠനവും കൂടുതൽ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയങ്ങളിൽ കോച്ചിംഗ് ക്ലാസുകൾ

ഇത് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസുകളിൽ ഒന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ സ്കെയിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിക്ഷേപ ആവശ്യകത. മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള അധ്യാപനവും പ്രോംപ്റ്റ് സേവനങ്ങളും ഈ ബിസിനസ്സിന്റെ വിജയ മന്ത്രമാണ്.

കരിയർ കൗൺസിലർ

ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ലഭ്യമായ വിവിധ കരിയർ ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം അറിവുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കരിയർ കൗൺസിലർ എന്ന നിലയിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ ആരംഭിക്കാം. മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിന് കരിയർ കൗൺസിലർമാർ നിശ്ചിത പണം ഈടാക്കുന്നു. നിക്ഷേപമില്ലാതെ ഈ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.

ഹോം ട്യൂഷനുകൾ

കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തോടെ ഈ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ചില വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. തുടക്കത്തിൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ശ്രമം എടുത്തേക്കാം, പക്ഷേ അത് അടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞുനോക്കില്ല.

ഡ്രോയിംഗ് സ്കൂൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഹാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രോയിംഗ് സ്കൂൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. ഡ്രോയിംഗ്, സ്കെച്ചിംഗ്, പെയിന്റിംഗ് എന്നിവയുടെ കല പഠിക്കാൻ പല കുട്ടികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ബിസിനസ്സിന് വലിയ കുഴി സാധ്യതയുണ്ട്, ഈ ബിസിനസ്സിന് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്, മൂലധനമില്ലാതെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.

വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ബിസിനസ്സ്

ചെയ്യേണ്ട പ്രോജക്ടുകൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും ശേഖരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നൂതനവും വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോജക്റ്റ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ചില റൈറ്റിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രായോഗിക മോഡൽ വർക്ക് ആയിരിക്കാം. പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം. ഇത് വളരെ നല്ല ലാഭകരമായ ബിസിനസ്സ് ഓപ്ഷനാണ്.

പുസ്തകശാല

എല്ലാ ഗ്രേഡിനും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വൈവിധ്യമാർന്ന പുസ്തക സ്റ്റോർ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പുസ്തകങ്ങളും സൂക്ഷിക്കാം. ഈ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിപണി ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. മാത്രമല്ല, സ്റ്റോറിന്റെ സ്ഥാനവും നിങ്ങളുടെ പ്രമോഷണൽ തന്ത്രവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.

സ്റ്റേഷണറി ഇനം നിർമ്മാണം

നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കണമെങ്കിൽ, ബോൾ പെൻ, ക്രയോൺസ്, പെൻസിൽ, സ്റ്റാപ്ലർ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷണറി ഇനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാം. ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഓൺലൈൻ അധ്യാപനം

ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ളതും ജനപ്രിയവുമായ വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ് ഓൺലൈൻ അധ്യാപനം. ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലെ വിദഗ്ദ്ധനായ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും നിക്ഷേപമില്ലാതെ ഈ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റവും മികച്ച ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ഒരു അസോസിയേറ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഓൺലൈൻ അധ്യാപന ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ സെഷനിൽ ചില ഫീസ് ഈടാക്കാം.

വിദ്യാഭ്യാസ ബ്ലോഗർ

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബ്ലോഗിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ക്ഷാമവുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഇടം കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് അർത്ഥവത്തായ ഉള്ളടക്കം നൽകാനും കഴിയുമെങ്കിൽ, പരസ്യങ്ങളിലൂടെ ബ്ലോഗിംഗിൽ നിന്ന് നല്ല പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങളുണ്ട്. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം ആവശ്യമുള്ള മികച്ച ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

ഇ-ബുക്ക് റൈറ്റിംഗ്

നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നൂതന ആശയങ്ങൾ തിരയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ബിസിനസ്സ് ആശയം നിങ്ങളെ സഹായിച്ചേക്കാം. ഒരു ഇ-ബുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായി ഇ-ബുക്ക് റൈറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഇ-ബുക്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

വിദേശ ഭാഷാ ക്ലാസുകൾ

ഏതെങ്കിലും വിദേശ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ, താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിക്കാം. പല വിദ്യാർത്ഥികളും വിദേശ ഭാഷകൾ പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഈ ബിസിനസ്സിന് കുറഞ്ഞ മൂലധന നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനം നിങ്ങൾ വളരെ നിപുണരായിരിക്കണം.

ഡേ കെയർ സെന്റർ

സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഡേകെയർ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന പല മാതാപിതാക്കളുടെയും ആവശ്യമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഡേകെയർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം. കുട്ടികളുടെ പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫീഡ്‌ബാക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സിന് വളർച്ചയ്ക്ക് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ ബിസിനസ്സ് ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെയധികം ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപത്തോടെ നിരവധി ബിസിനസുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ, അവയിലേതെങ്കിലും തിരയുകയും അതിന് നിങ്ങളുടെ പരമാവധി നൽകുകയും ചെയ്യുക.

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.