written by | October 11, 2021

ടി-ഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ്

ഒരു ഇഷ്ടാനുസൃത ടി ഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം

ടിഷർട്ടുകൾ ഏറ്റവും സുഖപ്രദമായ വസ്ത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവ ശാന്തവും ഒരു സാധാരണ ദിവസത്തിന് നല്ലതുമാണ്. അവ അനായാസമാണ്, പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക അവസരത്തിനായി ആവശ്യമായ ഗ്ലാമർ ഇല്ല. ഇതിനുള്ള പരിഹാരവും ലഭ്യമാണ്. ബിസിനസ്സ് വ്യവസായത്തിന്റെ കടലിൽ മുങ്ങാൻ തയ്യാറാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രത്യേക ആശയങ്ങളുമായി സൃഷ്ടിപരമായ സംരംഭകർക്ക് നന്ദി. ഇഷ്ടാനുസൃത ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ് വസ്ത്ര വ്യവസായത്തിന്റെ സമീപകാലത്തെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, ബ്രാൻഡുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതോടെ അവർക്ക് കടുത്ത മത്സരം നൽകുന്നു.

ആളുകൾവസ്ത്രങ്ങൾരൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ അവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് അവസരവും വിഭവങ്ങളും ലഭിക്കുകയില്ല. ഇഷ്ടാനുസൃത ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസുകൾ, പേര് സ്വയം പറയുന്നതുപോലെ, ടിഷർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വേദി നൽകുന്നു.

നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് സംരംഭം ആരംഭിക്കാനും ഫാഷൻ വ്യവസായ ലോകത്തെ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ രസകരമായ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പന്നത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും ഇപ്പോഴും ഇടം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ, ബിസിനസ്സ് നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്

നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരാൻ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ട്:

ഒരു പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കുക

നിങ്ങളുടെ എത്തിച്ചേരൽ എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോർ വേണോ അതോ ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിനൊപ്പം പോകണോ? ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വലുപ്പം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക. വളർച്ച മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ നിങ്ങൾ വിപണിയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സിന് നിക്ഷേപവും സമയവും ആവശ്യമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഒരു ദിവസം വിൽക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. നിങ്ങൾ ടിഷർട്ട് വിൽക്കാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ടാകും മറ്റുള്ളവ, നിങ്ങൾക്ക് അവയിൽ ധാരാളം വിൽക്കാം. ഒരാൾ എപ്പോഴും മോശം ദിവസങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കണം. രംഗത്തെ മത്സരം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം വിപണനം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം ആവശ്യകതയുണ്ട്, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക

ഒരു ഇഷ്ടാനുസൃത ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ് തുറക്കുന്നതിന്, ട്രെൻഡുചെയ്യുന്ന ടിഷർട്ടുകളെക്കുറിച്ചും സ്റ്റൈലിംഗിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനായിരിക്കണം. ഒരു ഫാഷൻ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ എടുക്കുക, ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിൽ ഒരു കമ്പനി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാനും മാനേജുമെന്റ് കഴിവുകൾ പഠിക്കാനും പഠിക്കുക. വ്യത്യസ്ത തരം ടിഷർട്ടുകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്നും ആവശ്യമായ കഴിവുകളും സാങ്കേതികതകളും എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

നിങ്ങളുടെ മാടം തീരുമാനിക്കുക

നിരവധി തരത്തിലുള്ള ടിഷർട്ട് ഡിസൈനുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്, ചിലത് വംശീയവും ആധുനികവും തമാശയുമാണ്, നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തിന്റെ മേഖലയും വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം. ഇഷ്ടാനുസൃത രൂപകൽപ്പനകളായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മിക്ക ഡിസൈനുകളും ഉപഭോക്താവിന്റെ മുൻഗണനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും, ഫാബ്രിക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അച്ചടി പോലുള്ള ചില പാരാമീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സ് രംഗത്ത് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും, മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ടിഷർട്ട് ബിസിനസ്സുമായി നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക

പലതരം നിറങ്ങളും ഷിമ്മറുകളും ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത തുണിത്തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ടിഷർട്ടുകളുടെ ഒരു നിര വിപണിയിൽ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരങ്ങൾ ഏതെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു ഇഷ്ടാനുസൃത ഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്നും അവർ നൽകുന്ന രൂപകൽപ്പന നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സീസൺ, ഉത്സവങ്ങൾ, ഫാഷൻ, സെലിബ്രിറ്റി ട്രെൻഡുകൾ എന്നിവ അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ. ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരിക്കുകയും പട്ടിക എല്ലായ്പ്പോഴും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആമുഖ ശ്രേണി എന്താണെന്നും പ്രാദേശിക പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ രൂപകൽപ്പന എത്ര ആകർഷകമാണെന്നും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും തീരുമാനിക്കാം.

ഓണ്ലൈന് പോകൂ

ഏതൊരു ബിസിനസ്സും സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് ശക്തമായ പ്രാദേശിക കണക്ഷനും ആശയവിനിമയവും ആവശ്യമാണ്, അതുവഴി ബിസിനസിന് പ്രചാരണം നടത്താനാകും, പക്ഷേ കൊമേഴ്സിന്റെ ഉപയോഗം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിത്തീർന്നു. ഒരു ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ ടിഷർട്ട് ബിസിനസ്സിനായുള്ള വെബ്സൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഡെലിവറി അതിർത്തികൾ സജ്ജമാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾവ്യത്യസ് വിഭാഗങ്ങളിൽക്രമീകരിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആകർഷകവും ആകർഷകവുമാക്കുന്നതിന് ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമായ വിവിധ മോഡലുകളും ടൂളുകളും ഉപയോഗിക്കുക.

നല്ല സ്ഥലത്ത് ഒരു ഷോപ്പ് വാടകയ്ക്കെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുക

ടിഷർട്ടുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ വിപണിയും വളരുകയാണെന്നും എന്നാൽ ഓൺലൈൻ വാങ്ങൽ ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പരിചിതമായി തോന്നില്ലെന്നും അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോപ്പ് തുറക്കാനും കഴിയും, കാരണം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാവുന്നതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും അവർക്കൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. നിങ്ങളുടെ അവസാനം മുതൽ ഒരു പരിധിവരെ അനുകമ്പയും സഹായവും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിനായുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസ്യതയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഷോപ്പിന് വളരെ വലിയ ഇടം ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ മുറിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാം 15 * 15 ചതുരശ്ര അടി കട. നല്ലഫൂട്ട്ഫോൾ ഉള്ള തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ സജ്ജമാക്കുക.

ഹൈലൈറ്റും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും

ഒരു ടിഷർട്ട് ഷോപ്പിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഷർട്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു counter ണ്ടർ, ചെറിയ കമ്പാർട്ടുമെന്റുകളുള്ള അലമാരകൾ ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ഡിസൈനുകൾനന്നായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് അവ തൂക്കിയിടാം. അടിസ്ഥാന ലൈറ്റിംഗിനൊപ്പം, എൽഇഡികളും ഫെയറി ലൈറ്റുകളും പോലുള്ള അധിക ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ ആശ്രയിച്ച് പരമ്പരാഗത അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസി രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് അലങ്കരിക്കാൻ കഴിയും. വ്യത്യസ്ത തരം ലൈറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലങ്കാരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് അത്ര ചെറിയ സ്ഥലമാണെന്നതിനാൽ അത് വലുതായി കാണുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾ ടിഷർട്ടുകൾക്കായി തിരയുമ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടിവരും, അതിലൂടെ അവർക്ക് എന്ത് വാങ്ങാനാകുമെന്ന് വിവേകപൂർവ്വം ശുപാർശ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് കസേരകളോ കട്ടിലുകളോ സ്ഥാപിക്കാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ സ്ഥലത്തെ അൽപ്പം ആരാധകനാക്കും.

ലൈസൻസും പെർമിറ്റും

ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിയമപരമായ അനുമതി മുൻകൂട്ടി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ബിസിനസ്സ് വ്യക്തിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, സംഭരണ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടുക, ഒരു വ്യാപാര ലൈസൻസ് നേടുക, സ്വയം ഒരു ജിഎസ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നേടുക, കൂടാതെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റേഷനുകളും എളുപ്പത്തിൽ നേടേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങൾ പുതിയ ബ്രാൻഡ് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നാമത്തിൽ പേറ്റന്റ് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആർക്കും പകർത്താൻ കഴിയില്ല.

ശരിയായ വിതരണക്കാരനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

തുണിത്തരങ്ങൾ, പ്രിന്ററുകൾ, നിറങ്ങൾ മുതലായവ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴെല്ലാം വിതരണം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വിതരണക്കാരൻ നിങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ് നടത്തണമെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ പാടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വെറുംകൈയോടെ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ചരക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ വിറ്റുപോയ ഇനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, മാത്രമല്ല അവ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുകയും വേണം.

ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക

ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ആരംഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ് സജ്ജമാക്കുകയാണ്, അതിന് ഗണ്യമായ പണ ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്. ഒരു പ്രാദേശിക ബിസിനസ്സിനെ പിന്തുണയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ പിൻബലമുണ്ടാകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്പോൺസർമാരെ സ്വയം നേടുക.

ഒരു ബ്രാൻഡ് നാമവും ലോഗോയും സൃഷ്ടിക്കുക

ഫാഷൻ വ്യവസായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ കമ്പനി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് വളരെ സാധാരണമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, ഒരു ബ്രാൻഡ് നാമം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വലിയ ലേബലുകളും ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടേതുപോലുള്ള ആരംഭമായിരുന്നുവെങ്കിലും ദൃ mination നിശ്ചയം അവയെ വലുതാക്കി. ആളുകൾ ആകർഷകമെന്ന് തോന്നുന്നതും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ശ്രേണിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതുമായ ഒരു ബ്രാൻഡ് നാമം നിങ്ങൾക്കായി തീരുമാനിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സ്റ്റോറിയുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പേരും നിങ്ങൾക്ക് തിരയാൻ കഴിയും. ബ്രാൻഡിന്റെ പേരും ലോഗോയും തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പേറ്റന്റ് നേടുക.

സ്വാധീനിക്കുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം

സൗജന്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾഅയച്ചുകൊണ്ട് നഗരത്തിലെ പ്രാദേശിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുടെ സഹായം നേടുകയും അവ നിങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈനായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇത് ഒരു ജനപ്രിയ അടിത്തറ വേഗത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

സോഷ്യൽ മീഡിയ സാന്നിധ്യവും വിപണനവും

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാളെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം എന്നത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പേജുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ശക്തമായ എസ്.. വികസിപ്പിക്കുക, ഓഫ്ലൈനിൽ വിപണനം നടത്തുക എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മികച്ച പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കും. കിഴിവുകളും അതിശയകരമായ ഓഫറുകളും ഉപയോഗിച്ച് പരസ്യങ്ങൾ ഇടുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്ലസ് ആണ്.

ഓൺലൈനിനൊപ്പം, ബിസിനസ്സ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓഫ്ലൈൻ രീതികൾക്കായി ചെലവ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു ഉപഭോക്താവ് വരുമ്പോഴെല്ലാം പഴയ സ്കൂളിൽ പോയി ഞങ്ങളുടെ ലഘുലേഖ കൈമാറുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോർ ഉള്ളതിനാൽ മിക്ക ഉപഭോക്താക്കളും ഭാവി റഫറൻസിനായി നിങ്ങളുടെ നമ്പർ സംരക്ഷിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. അവരെ മനോഹരമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും അവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടിഷർട്ടുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും

അച്ചടിക്കുന്നതിനും അയയ്ക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ആരംഭിക്കുന്നത് താരതമ്യേന ലളിതമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ്. സ്ലിം മാർജിനുകളുമായി മത്സരം സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു ഓൺലൈൻ ടിഷർട്ട് കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്നത് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് നല്ലൊരു ആസൂത്രണം

ആവശ്യമാണ്. ടിഷർട്ട് ഡിസൈൻ ബിസിനസ്സ് ഒരു ചെറിയ വിപണിയാണ്. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ബിസിനസ്സ് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ, സംരംഭകത്വത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ മനസിലാക്കുക. മികച്ച ബിസിനസ്സ് പ്ലാനും നൂതന മാർക്കറ്റിംഗും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് തുറക്കുന്നതിന്, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും ധാരാളം സ്ഥിരോത്സാഹവും ദൃഢ നിശ്ചയവും കാണിക്കാനും ഒരാൾ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഏതൊരു ബിസിനസ്സിനും നല്ലതും ചീത്തയുമായ ദിവസങ്ങളുണ്ടാകും, പക്ഷേ ഉടമ അത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും!

Related Posts

None

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ്


None

കിരാന സ്റ്റോറിൽ ജിഎസ്ടിയുടെ പ്രഭാവം


None

ഹസൻ നിക്കി കിരാന സ്റ്റോറിനായുള്ള കോഡുകൾ


None

പലചരക്ക് കട


None

കിരാന സ്റ്റോർ


None

പഴം പച്ചക്കറി കട


None

പശ ബിസിനസ്സ്


None

ബേക്കറി ബിസിനസ്സ്


None

കരകൗശല ബിസിനസ്സ്