mail-box-lead-generation

written by | October 11, 2021

കാർ‌ട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് ബിസിനസ്സ്

×

Table of Content


ഒരു കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം

പ്രിന്റർ മഷിയുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് പ്രിന്റർ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ ലാഭം ലഭിക്കുന്നു. മഷിയും സിറിഞ്ചും ഉള്ള മഷി ജെറ്റ് വെടിയുണ്ടകൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പണം ലാഭിക്കാനും അവരുടെ പുതിയ ബിസിനസിന് വലിയ ലാഭം കൊയ്യാനും കഴിയുമെന്ന് കുറച്ച് സംരംഭകർ മനസ്സിലാക്കി.

പുതിയത് വാങ്ങുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ ക്ലയന്റിന് മഷിയും ടോണർ കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് സേവനവും നൽകുക എന്നതാണ് കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ്. മണ്ണിടിച്ചിലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പരിസ്ഥിതിക്കും ഗുണകരമാണ്. ഒരു പ്രിന്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശൂന്യമായ മഷി അല്ലെങ്കിൽ ടോണർ കാട്രിഡ്ജ് സാധാരണയായി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മുതൽ നാല് തവണ വരെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും, വിദഗ്ധർ ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ്, മികച്ച വരുമാന സാധ്യതയുണ്ട്.

ഒരു കാർ‌ട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ‌ ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ ബിസിനസ് പ്ലാൻ‌ ഗൈഡ് ഇതാ:

– കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റിന്റെ തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ആർക്കും വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മൂലധന നിക്ഷേപമുള്ള ഒരു ചെറിയ റീട്ടെയിൽ ഇടം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശസ്ത കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് ബ്രാൻഡിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി വാങ്ങാനും കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറാക്കി മാറ്റാം.

ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസി വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്മീഷൻ ശതമാനത്തിന്റെ വരുമാനത്തോടൊപ്പം സാങ്കേതികവും പ്രവർത്തനപരവും ബ്രാൻഡിംഗ് പിന്തുണയും നൽകും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടേതായ ബിസിനസ്സ് നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്.

– മഷി ജെറ്റ് കാട്രിഡ്ജുകളുടെ തരങ്ങൾ അറിയുക

അച്ചടി വെടിയുണ്ടകൾ വിവിധ ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും വരുന്നു, വ്യത്യസ്ത റീഫില്ലിംഗ് ടെക്നിക്കുകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് ഓരോ പ്രധാന ബ്രാൻഡുകളുടെയും വിൽപ്പന അറിയുക. വാക്വം നിലനിർത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്, മൾട്ടിഅല്ലെങ്കിൽ യൂണികളർ വെടിയുണ്ടകൾ സാധാരണമാണ്.

– കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് ബിസിനസ്സിനായുള്ള കഴിവുകൾ

വ്യത്യസ്ത തരം പ്രിന്റർ കാട്രിഡ്ജ്, ടോണർ, മഷി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിവിധ വെടിയുണ്ടകളിലേക്ക് മഷി കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നടപടിക്രമം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദഗ്ദ്ധരിൽ നിന്നോ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നോ ഒരാൾക്ക് വിദ്യകൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും. ജനപ്രിയ പ്രിന്ററുകളുടെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ തവണയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

– വിശദമായ ബിസിനസ്സ് പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക

അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ, സ്റ്റാഫ്, ചെലവുകൾ ചേർക്കുക, സ്ഥാപന ചെലവ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബജറ്റ് കണക്കാക്കുക. ഒരു മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബിസിനസ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനുവൽ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണത്തിന് ഒരു പ്രവർത്തന ഏരിയയും വർക്ക്സ്പെയ്സും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഓർഗനൈസുചെയ് ജോലിസ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം നിർണ്ണയിക്കുക, ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ടാർഗെറ്റ് ഉപഭോക്താക്കൾ.

– നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ചെറിയ തോതിൽ ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. വലിയ വിപണികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ; നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. വലിയ കോർപ്പറേഷനുകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനായി ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കറന്റ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കണം.

– ഒരു ഔട്ട്‌ലെറ്റ് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കുക. എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഔട്ട്‌ട്ട്ലെറ്റ് വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു ഔട്ട്‌ലെറ്റിനായി തിരയുമ്പോൾ, ഒരു ബിസിനസ്സ് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ആക്‌സസറീസ് മാർക്കറ്റിന്റെയും കേന്ദ്രമായ ഓഫീസ് സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളിൽ നിന്നും മഷി സൂക്ഷിക്കുക, വിലകുറഞ്ഞ മേശപ്പുറത്ത് ചോർച്ചയുള്ള വെടിയുണ്ടകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

ആളുകളുടെ വെടിയുണ്ടകൾ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ, വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്നിവ മഷി ഉപയോഗിച്ച് അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ വിശാലവും നന്നായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതുമായ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

– മഷി എങ്ങനെ കുത്തിവയ്ക്കാം

കാട്രിഡ്ജുകൾ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പൂരിപ്പിക്കൽ വിദ്യകൾ മനസിലാക്കുക. ഓരോ തരം കാട്രിഡ്ജുകളും വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിപുണനാകാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സിറിഞ്ച്, 1/16-ഇഞ്ച് ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ, ഒരു ഗ്ലൂ തോക്ക്, ചെറിയ ഇഞ്ച് സ്ക്രൂകൾ, 12 ഇഞ്ച് ഹാൻഡിൽ റെഞ്ച്, ആന്റി സ്റ്റാറ്റിക് ബാഗുകൾ, വ്യത്യസ്ത തൊപ്പികൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേപ്പ്, ഒരു വിവേകവും.

– സപ്ലൈസ് നേടുക

നിങ്ങളുടെ മഷി കാട്രിഡ്ജ് റീഫിൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില ഉപകരണങ്ങൾ എയർ പവർഡ് സിറിഞ്ചുകൾ, എയർ പവർഡ് വൈസസ്, ഡ്രിൽ പ്രസ്സ്, എച്ച്പിക്കുള്ള സ്വയം അടങ്ങിയ റീഫിൽ ഉപകരണം, മറ്റേതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട കാട്രിഡ്ജിനുള്ള കസ്റ്റം റീഫിൽ ഉപകരണം, ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ഗം, ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് സപ്ലൈ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന റെഞ്ച്, മൗണ്ടഡ് വൈസ്, ഹാൻഡ് ഡ്രിൽ, സിറിഞ്ച് ബോട്ടിലുകൾ, ശൂന്യമായ വെടിയുണ്ടകൾ (സ്പോഞ്ച് നിറഞ്ഞു, വാക്വം നിലനിർത്തുന്നതും വിചിത്രമായതും), വിനൈൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടേപ്പ്, ലേബലുകൾ, ഷിപ്പിംഗ് ബോക്സുകൾ, മഷി വിതരണം, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ടേബിൾ, കസേരകൾ.

മഷിയും ടോണറും (കറുപ്പും നിറവും) പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ. റീഫില്ലിംഗ് സമയത്ത് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാട്രിഡ്ജ് സ്പെയർ പാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രശസ്ത വെണ്ടർമാരിൽ നിന്ന് ഗുണനിലവാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുക.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ചെറുതാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞതും മിക്ക ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റോറുകളിലും കണ്ടെത്താനാകും. മഷി മൊത്തവ്യാപാരം ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക. ലഭ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിൽ വായുവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിറിഞ്ചുകളും ഡ്രിൽ പ്രസ്സുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

– കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗിനുള്ള മഷിയുടെ വില

കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗിനുള്ള മഷിയുടെ വില ഗുണനിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഒരു ഗാലൺ മഷി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 400 ലധികം മഷി വെടിയുണ്ടകൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി ഒരു പുതിയ മഷി വെടിയുണ്ട വാങ്ങിയാൽ അതിന് കുറഞ്ഞ ചിലവ് വരും. ടോണർ കാട്രിഡ്ജിനായി, ചെലവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു പുതിയ കാർട്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾഒരു റീഫിൽഡ് കാർട്രിഡ്ജിന്റെ വില വളരെ കുറവാണ്. ഇത് ഒരു ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണത്തിനായുള്ള ഒരു പ്രധാന മൂല്യമാണ്.

കാർ‌ട്രിഡ്ജ് നിയന്ത്രിക്കുക

ഉപയോക്താക്കൾഅവരുടെ പഴയ കാർട്രിഡ്ജ് കൂടുതലും റീഫിൽചെയ്യുന്നതിനായി കൊണ്ടുവരുന്നു. പഴയ വെടിയുണ്ടകൾ നേടുന്നതും മഷിയിൽ നിറയ്ക്കുന്നതും കിഴിവിൽ വിൽക്കുന്നതും പരിഗണിക്കുക. കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ മഷി ജെറ്റ് വെടിയുണ്ടകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതു മാർഗമാണ്.

– നിങ്ങളുടെ കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗ് ബിസിനസ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

വ്യവസായങ്ങൾ അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രാഥമികമായി റീഫിൽ ചെയ്ത മഷി വാങ്ങുന്നു. ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ബിസിനസ്സ് വീടുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫാക്ടറികളും നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളാണ്. ചില ഓഫ്ലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉപകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. പിക്ക് അപ്പ് ഡെലിവറി സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുക. ഒരു ഓൺലൈൻ ഓർഡർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് വെബ്സൈറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടർ റീട്ടെയിലർമാരുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും.

ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോകളും കമ്പനികളും ആർക്കിടെക്ചർ സ്ഥാപനങ്ങളും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബിസിനസ്സുകളും അവരുടെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വീണ്ടും നിറച്ച മഷി ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിലെ കമ്പനികളെ ടാർഗെറ്റുചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ കിഴിവിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക.

പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായിസൗജന്യ മഷി റീഫിൽദിവസങ്ങൾ നൽകുക. പുതിയവർക്ക് പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നതിന് ബദലാണ് ഇങ്ക് ജെറ്റ് വെടിയുണ്ടകൾ നിറയ്ക്കുന്നത്. റീസൈക്ലിംഗിനായി പഴയ വെടിയുണ്ടകൾ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാം.

ഇങ്ക് കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗിന്റെ ഗുണങ്ങൾ

നിങ്ങളുടെ മഷി വെടിയുണ്ടകൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ പ്രിന്റർ റീഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് അവ വീണ്ടും നിറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മഷി റീഫില്ലിംഗ് കിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ അവ വീണ്ടും നിറയ്ക്കാം. മഷി വെടിയുണ്ടകൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം അവ നിങ്ങളെ വളരെയധികം പണം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മഷി വെടിയുണ്ടകൾ പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കാം, മാത്രമല്ല അവ മാലിന്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നില്ല. പരിസ്ഥിതിയിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഇങ്ക് കാട്രിഡ്ജ് റീഫില്ലിംഗിന്റെ പോരായ്മകൾ 

അവ യഥാർത്ഥമായത് പോലെ വിശ്വസനീയമല്ല. അവ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തവയാകാം. ഇത് അടഞ്ഞുപോയ നോസിലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, കാരണം ഇത് പ്രിന്ററിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കും. മഷി കാട്രിഡ്ജ് വീണ്ടും പൂരിപ്പിക്കുന്നത് ശരിക്കും താറുമാറാകും. അവർക്ക് അതിലോലമായ ഇടപാട് ആവശ്യമാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാ വ്യക്തികളും വീണ്ടും പൂരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നല്ലവരല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അവ അമിതമായി പൂരിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവ പ്രിന്ററിനുള്ളിൽ ചോർന്നേക്കാം, അത് വിഭവങ്ങൾ പാഴാക്കും.

മഷി വെടിയുണ്ടകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണം

വീണ്ടും പൂരിപ്പിക്കുന്നത് പണം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ മഷി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ മഷി വെടിയുണ്ടകൾ വാങ്ങാൻ സാധാരണയായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ശൂന്യമായ വെടിയുണ്ടകൾ പുതിയവ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഗുണം അവ വളരെ വിശ്വസനീയമാണ് എന്നതാണ്. വെടിയുണ്ടകൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള മഷി ഉണ്ടാകും, മാത്രമല്ല ചോർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുകയുമില്ല. നോസൽ ക്ലോഗുകളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം അവ യഥാർത്ഥ കാട്രിഡ്ജ് നിർമ്മാതാക്കൾ നിർമ്മിക്കും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രിന്റ് ട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രിന്റ് കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

മഷി വെടിയുണ്ടകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ പോരായ്മകൾ

റീഫിൽ ചെയ്ത മഷി വെടിയുണ്ടകൾ വളരെ ചെലവേറിയതാണെങ്കിലും, ഓരോ പേജിന്റെയും ട്ട്പുട്ട് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കിയാൽ അവ ശരിക്കും ചെലവേറിയതായി മാറും. വെടിയുണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള അവസാന ഡ്രോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്രയും സമയം ഒരു പ്രിന്റർ ഹെഡ് നിലനിൽക്കും. വെടിയുണ്ട വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

മഷി റീഫില്ലിന്റെ ആമുഖം പല ബിസിനസുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചും സ് എം കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകി, ഇത് മഷി വെടിയുണ്ടകൾ തുടർച്ചയായി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ചെലവിനെ നേരിടാൻ കഴിയില്ല. മഷി റീഫിൽ ബിസിനസിന്റെ വരവ് ഞങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തുടനീളം കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ശൂന്യമായ വെടിയുണ്ടകളുമായി ഞങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ടതില്ല. ബിസിനസിന്റെ നല്ല കാര്യം, ആരംഭ ചെലവ് താരതമ്യേന കുറവാണ്, വീണ്ടും നിറയ്ക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. പ്രമാണങ്ങൾ അച്ചടിക്കാത്ത ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും ഇല്ല, അതിനാൽ ഇങ്ക് കാട്രിഡ്ജ് റീഫിൽ ബിസിനസ്സിലുള്ളവർ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് തുടരും.

 

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.
×
mail-box-lead-generation
Get Started
Access Tally data on Your Mobile
Error: Invalid Phone Number

Are you a licensed Tally user?

നിരാകരണം :
ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാറന്റിയോ പ്രാതിനിധ്യമോ പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ സൂചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഉള്ളത് പോലെ", "ലഭ്യം" എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Khatabook ബ്ലോഗുകൾ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. സേവനം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുമെന്നോ തടസ്സമില്ലാത്തതും സമയബന്ധിതവും സുരക്ഷിതവുമാകുമെന്നോ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കുമെന്നോ ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല.