written by | October 11, 2021

ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರ

×

Table of Content


ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವಿರಾಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾದ ಫಲಕಗಳ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಹತ್ವದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಮೂಲಕ  ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1,00,000 ಲಕ್ಷ ಇಂದ 3,50,000 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು  ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ 5,00,000 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಲು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿತರಕರಿಂದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸುವುದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇಂಧನ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು. ನೀವು ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ, ವಿತರಣಾ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಗುರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾರು? ಸದಾ ವಿಕಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ roof ಾವಣಿಯ ರೇಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸೌರ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೌರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೇಲ್ ಛಾವಣಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನೀವು ಸಿದ್ದರಾಗಬಹುದು.

ಈ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ 

ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರವು ಹೇಗೆ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ? ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಅಥವಾ ಸಗಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನಾ ವ್ಯವಹಾರವು ಸೌರ ಘಟಕಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ರಿಡ್‌ನಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು? ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಫಲಕಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಸತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 15,000 ರಿಂದ 50,000 ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಶೂನ್ಯ ಡಾಲರ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳು ಮಾಸಿಕ $ 25 – $ 200 ರ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಚಲಿಸಬಹುದು.

ಈ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ 

ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರವು ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.  ನೀವು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವು ನೀವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆದಾಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6%, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ $ 5,000 ದಿಂದ $ 10,000 ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಿತರಕರಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದಾರರಿಂದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಉಪ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ನೆರವು ನೀಡಲು ಇತರ ಸೌರ ಫಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲವಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 ನೀವು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಹೆಸರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಓದಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಸರು ಜನರೇಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹೆಸರು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಫೆಡರಲ್ ಟ್ರೇಡ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರು ವೆಬ್ ಡೊಮೇನ್‌ನಂತೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಇಲ್ಲ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ನನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೆನಪಿರಲಿ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್‌ಬಿಎ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಸೌರ ಫಲಕ ಸ್ಥಾಪನಾ ವ್ಯವಹಾರವು ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಫಲಕಗಳು ಮನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ವನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ನಿಂತಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಬಲವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಮನೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪುರಸಭೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವು ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಫಲಕವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಸತಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ಒಳಹರಿವು ತಿಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಣತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೂಡ.

ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನೀಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರಚಾರವು ಆಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಅಥವಾ 

ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು: ಸೌರ ಫಲಕಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್-ಅಪ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಆರಂಭಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೌರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರಿಗೆ ಅನುದಾನ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಹಣಕಾಸು ಹುಡುಕಲು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವು ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸೈಟ್‌ಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಅಂತಿಮ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿ ನಡೆಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವೇತನದಾರರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು 

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಯಶಸ್ವಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಲೀಕರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದೃಡವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಾಣಾಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಭರವಸೆಯಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇತನದಾರರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಸೌರ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರಲು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೌರ ಫಲಕ ಉದ್ಯಮವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15% ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಬಿಐಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್.ಕಾಮ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ :
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ""ಇರುವಂತೆ"" ಮತ್ತು ""ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ"" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. Khatabook ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು Khatabook ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೋಷಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು, ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗೆ Khatabook ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆ, ಸೂಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ Khatabook ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ Khatabook ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ :
ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ""ಇರುವಂತೆ"" ಮತ್ತು ""ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ"" ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. Khatabook ಬ್ಲಾಗ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಯು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು Khatabook ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೋಷಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು, ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೊದಲು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು, ತಪ್ಪಾದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಗೆ Khatabook ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ, ಉತ್ಪನ್ನ, ಸೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನಿಖರತೆ, ಸೂಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ Khatabook ಯಾವುದೇ ಖಾತರಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಮೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ Khatabook ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.