written by Khatabook | August 9, 2021

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿ‌ಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಗಳು - ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಎಸ್‌ಜಿ‌ಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಐಜಿ‌ಎಸ್‌ಟಿ ಎಂದರೇನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದಂತಹ ಇತರ ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು 29 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು 1 ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನೂರನೇ ಮೊದಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಏಕ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಯುಟಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರಗಳಾದ ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ, ಯುಟಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ದರಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

GST ಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?

ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ:

CGST (ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ)

SGST (ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ

UTGST (ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ)

IGST (ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ)

SGST ಎಂದರೇನು?

ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೈಸೂರು), ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಏಕೈಕ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದೆ.

 • SGST ಲಾಟರಿ ತೆರಿಗೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ತೆರಿಗೆ, ವ್ಯಾಟ್, ಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬದಲಿಗಿದೆ.
 • ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಕುಗಳ ವಹಿವಾಟು ಅಂತರರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ (ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ), ನಂತರ SGST ಮತ್ತು CGST ಎರಡನ್ನೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, SGST ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಮಾರಿದಾಗ, ಅವರು SGST ಮತ್ತು CGST ಪಾವತಿಸಬೇಕು. SGST ಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು CGST ಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ.
 • ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ SGST ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.


SGST ದರಗಳು

ಸರಕುಗಳು

SGST

ಚಹಾ, ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಸಿಗಳು.

2.5%

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು

6%

ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

9%

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು

14%

CGST ಎಂದರೇನು?

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. CGST ಕಾಯಿದೆ ಈ ರೀತಿಯ GST ಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದಾಗ, ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರವನ್ನು ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆದಾಯವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.

CGST ದರಗಳು

ಸರಕುಗಳು

CGST

ಚಹಾ, ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಸಿಗಳು.

2.5%

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು

6%

ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

9%

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು

14%

 

IGST ಎಂದರೇನು?

ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆಯು ಒಂದು ವಿಧದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯು ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ IGST ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ IGST ಯ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಐಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧವು IGST ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ದರಗಳು Rates

ಸರಕುಗಳು

IGST

ಚಹಾ, ಉಪ್ಪು, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಸಿಗಳು.

5%

ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು

12%

ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ.

18%

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು

28%

 

UGST ಎಂದರೇನು?

ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಇದು SGST ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ದಾದ್ರಾ, ನಾಗರ್ ಹವೇಲಿ, ಚಂಡೀಗಡ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ UGST ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಆದಾಯವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. UGST SGST ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು CGST ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

 • ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ GST ಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗೆ CGST ಮತ್ತು SGST ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗೆ IGST ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಹೀಗಾಗಿ, IGST ದರವು CGST ಮತ್ತು SGST ದರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ

GST ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

GST ಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 • ಇತರ ತೆರಿಗೆಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ - GST ಕಾಯಿದೆಯ ಪರಿಚಯವು ಇತರ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ - MSME ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ಇರುವಿಕೆಯು ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ - ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇನ್ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
 • ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ-ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಸೂದೆಯು ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಗೆ-ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ದೇಶದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ-ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ ಅನುಸರಣೆಯು GST ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
 • ಹೆಚ್ಚಿನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆ - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವೇಶ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

 • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
 • ವ್ಯಾಟ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆದಾಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಅನುಮೋದಿತ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜ್ಯ-ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸದ ಕಾರಣ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

 • GST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (GSTIN) ಅಥವಾ GST ಕಾಯಿದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ GST ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಐಎನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 • ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪೂರ್ಣ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
 • GSTIN ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಸಂಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸರಳೀಕೃತ ನೋಂದಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು GST ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ನೇರ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ವಹಿವಾಟಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.
 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಿಂದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಉಪಸಂಹಾರ

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಸುಮಾರು 17 ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು, ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಜಿಎಸ್ಟಿಗಳಿವೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು 3 ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ CGST (ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ), SGST (ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ)/UTGST (ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ) ಮತ್ತು IGST (ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ).

ಎಲ್ಲಾ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆಯೇ?

ಹೌದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.

GST ಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳಿವೆಯೇ?

ಹೌದು, ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಾದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ GST ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ಹೌದು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಇದು ನಂತರದ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗಬಹುದು.

CGST, SGST, IGST ಮತ್ತು UGST ಪೂರ್ಣ ರೂಪಗಳು ಯಾವುವು?

ಸಿಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಸ್‌ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಐಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತು ಯುಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಆರ್ ಎನ್ನುವುದು ತೆರಿಗೆದಾರರು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಯು ಆದಾಯ, ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಒಳಬರುವ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯ ಮೊತ್ತವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

mail-box-lead-generation

Got a question ?

Let us know and we'll get you the answers

Please leave your name and phone number and we'll be happy to email you with information

Related Posts

None

ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ GST ಪ್ರಾಕ್ಟೀಶನರ್ ಆಗಬಹುದು?


None

ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿತರಣಾ ಚಲನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್


None

ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಎಂದರೇನು? ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ರಚಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?


None

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ15 ಡಿಜಿಟ್ ಎಲ್ಲಾಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯ

1 min read

None

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ - ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಿಂದಲೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಅರ್ಹ ಇನ್‌ವಾಯ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ

1 min read

None

ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದೆ?

1 min read

None

2021ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲು 15 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆನ್ ಲೈನ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಗಳು

1 min read

None

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ - ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ

1 min read

None

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ - ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸಮಿತಿಯ 33 ಸದಸ್ಯರು

1 min read