written by Khatabook | September 2, 2021

ટેલી ERP 9 માં GST નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?

×

Table of Content


જીએસટીને જુલાઈ 2017થી લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. જેણે અપ્રત્યેક્ષ ટેસ્ટ વ્યવસ્થામાં એક નવા યુગની શરૂઆત કરી છે. જો કે તે અગાઉના કાયદાઓથી અલગ હોવાથી, જીએસટીને અલગ રીતે ગણવામાં આવે છે અને આ પરિવર્તન સાથે જોડાયેલા દરેક વ્યક્તિએ આ ફેરફારોને અનુરૂપ બનવુ પડશે. આ પ્રકારનો એક ફેરફાર સિસ્ટમના એકાઉન્ટિંગમાં જાય છે. જીએસટીની સાથે રૂપિયાને કસ્ટમાઈઝ્ડ ટેલી ERP 9 સાથે વિકસીત કરો જેવી યુઝર્સ સરળતાથી તેમનું એકાઉન્ટિંગ કરી શકે અને  બટનના ક્લિક પરથી કસ્ટમાઈઝ રિપોર્ટ મેળવી શકે. તો ચાલો જીએસટી ટેલી પીડીએફમાં જીએસટી હેતુઓ માટે ટેલી ERP 9 દ્વારા આપવામાં આવતી સુવિધાઓ વિશે જાણીએ.

ટેલી ERP 9 માં કંપનીનું સર્જન

ટેલી ERP 9 માં એકાઉન્ટિંગ માટેનું પહેલુ સ્ટેપ સોફ્ટવેરમાં કંપની બનાવવાનું છે. કંપની બનાવ્યા પછી કોઈ એકાઉન્ટિંગ માટે શરતોને સેટ કરી શકે છે અને પછી તેમનું એકાઉન્ટિંગ સરળતાથી કરી શકાય છે. તો ચાલો આપણે કંપની બનાવવાના સ્ટેપ પર એક નજર કરીએ અને સરળ સમજ માટે ટેલી જીએસટી નોટ બનાવીએ.

સ્ટેપ 1 : ગેટવે ઓફ ટેલીમાં, કંપની બનાવવાની સ્ક્રીનમાં આવવા માટે ALT F3 ને ક્લિક કરો. 

સ્ટેપ 2 : કંપનીનું નામ, મેઈલિંગ નામ, સરનામુ, દેશ, રાજ્ય, પિન કોડ, કોન્ટેક્ટ નંબર, બુક્સ અને નાણાંકીય વર્ષ જેવી જરૂરી માહિતીઓ દાખલ કરો. 

આ પણ વાંચો: ચાલો જાણીએ ટેલી EPR 9 શું છે અને હું તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકું?

કંપની બનાવતા સમયે ભરવામાં આવતી વિગતો: 

A. ડિરેક્ટરી : આ એ જગ્યા છે, જેમાં તમારા દ્વારા બનાવવામાં આવેલ બધી જ કંપનીનો ડેટા સંગ્રહ થાય છે. સામાન્ય રીતે આ લિંક ઈન્સ્ટોલેશન ફોલ્ડરની અંદર હશે.

B. નામ : આ તમારી કંપનીનું નામ છે.

C. : પ્રાથિમક મેઈલિંગની વિગતો-

1. મેઈલિંગ નામ - ત્યાં ફરીથી તમારે તમારી કંપનીનું નામ લખવુ પડશે.

2. સરનામુ - તમારી કંપનીનું પુરૂ સરનામુ અહીં લખો. 

3. દેશ - અહીં એ દેશનું નામ લખો જ્યાં તમે વ્યાપારને લગતી કામગીરી કરી રહ્યા છો.

4. રાજ્ય - અહીં એ રાજ્યના નામનો ઉલ્લેખ કરો, જ્યાં કંપની કાયદાનું પાલન કરશે.

5. પિનકોડ - ઓફિસની જગ્યા પરનો પિનકોડ અહીં લખો.

D. સંપર્ક વિગતો :-

1. ફોન નંબર - ઓફિસના ફોન નંબરનો અહીં ઉલ્લેખ કરવો. 

2. મોબાઈલ નંબર - એકાઉન્ટિંગ ડેટાનું સંચાલન કરતા વ્યક્તિનો મોબાઈલ નંબર 

3. ફેક્સ - અહીં તમારા ફેક્સ નંબરનો ઉલ્લેખ કરવો, જ્યા કોઈપણ ડેટાને મોકલી અથવા લઈ શકાય.

4. ઈમેઈલ - કંપનીના ઓફિશિયલ મેઈલ આઈડીનો ઉલ્લેખ કરવો, જ્યાં માહિતીની આપ-લે થઈ શકે.

5. વેબસાઈટ - જો કંપનીની કોઈ વેબસાઈટ હોય તો તેનો ઉલ્લેખ કરવો.

E. પુસ્તકો અને નાણાંકીય વર્ષની વિગતો :-

1. નાણાંકીય વર્ષની શરૂઆત થાય છે - અહીં તે વર્ષનો ઉલ્લેખ કરવો જ્યાં તમે કંપની બનાવવા માંગો છો. 

2. પુસ્તકોથી શરૂ કરીને - નાણાંકીય વર્ષના વચ્ચે શરૂ થનારી તારીખો અથવા મેન્યુઅલ એકાઉન્ટિંગથી ટેલી ERP 9 માં માઈગ્રેટ કરનારી કંપનીઓનો ઉલ્લેખ કરો.

F. સુરક્ષા નિયંત્રણ - 

1. ટેલી વોલ્ટ પાસવર્ડ (જો કોઈ હોય તો) - સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પાસવર્ડ બનાવવાના વિકલ્પને પસંદ કરી શકાય છે. જ્યારે કોઈ પાસવર્ડ બનાવે છે, ત્યારે મેચમાં પાસવર્ડની મજબુતાઈ બતાવવામાં આવે છે, જેમાં લીલો રંગ મજબૂત પાસવર્ડનું સુચન કરે છે. પરંતુ એકવાર પાસવર્ડ સેટ કર્યા પછી તમે તેને ભુલી જાવ છો, તો ડેટા ફરી મળી શકતો નથી. 

2.  યુઝર્સ સુરક્ષા નિયંત્રણ - આ ટેબ ચોક્કસ યુઝર્સ દ્વારા ડેટાના ઉપયોગને નિયંત્રણ કરવા સુરક્ષા આપે છે. માત્ર કામને સોપવામાં આવેલ વ્યક્તિ જ યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ કરી શકે છે. 

G. બેઝ કરન્સીની માહિતી - 

1. મૂળ ચલણ સિમ્બોલ - પસંદ કરેલ દેશના આધારિતે ઓટોમેટિક કરન્સી સિમ્બોલ આવી જશે.

2. ઔપચારિક નામ - આ કરન્સીનું ઔપચારિક નામ છે.

3. રકમ માટે પ્રત્યય સિમ્બોલ - તમે ભારતીય કરન્સીના કિસ્સામાં રૂપિયા અથવા ₹ ઉમેરી શકો છો. અથવા તેને તમારી જરૂરીયાત પ્રમાણે ફેરબદલ કરી શકો છો.

4. રકમ અને સિમ્બોલ વચ્ચે જગ્યા ઉમેરો - તમે 'હા' કે પછી 'ના'ને પસંદ કરી શકો છો.   

5. રકમને લાખોમાં દર્શાવો - જો તમે 'હા' વિકલ્પને પસંદ કર્યો હશે તો, બધા જ આંકડા લાખોમાં જોવા મળશે. અને જો તમે 'ના' વિકલ્પ પસંદ કર્યો હશે તો બધા આંકડા સામન્ય રીતે જોવા મળશે.

6. દશાંશ આધારીત નંબર - જો તમે દશાંશ ઉમેરવાનું ઈચ્છો છો, તો તમે તે મુજબ પસંદી કરી શકો છો. 

7. દશાંશ પછી રકમમાં દર્શાવવી - દશાંશ પછી રકમને આપવામાં આવેલ નામ. ઉદાહરણ તરીકે ભારતમાં પૈસા અને વગેરે.

8. શબ્દોમાં રકમ માટે દશાંશ અંકોની સંખ્યા - તમે તમારે જરૂરીયાત પ્રમાણે તેને ઉમેરી અથવા છોડી શકો છો.

સ્ટેપ 3 : મેઈન્ટેનન્સ ફીલ્ડમાં કંપનીની જરૂરિયાત પ્રમાણે 'માત્ર એકાઉન્ટ' અથવા 'ઈન્વેન્ટરી સાથે એકાઉન્ટ' વિકલ્પને પસંદ કરો.

સ્ટેપ 4 : ‘y’ ને પસંદ કરો અને સેવ કરો. 

સંદર્ભ માટે નીચે કંપની બનાવવાની સ્ક્રીનનો ફોટો દર્શાવેલ છે.  

આ રીતે, કંપનીને ટેલીમાં બનાવવામાં આવે છે અને એકાઉન્ટિંગ માટે જીએસટી સુવિધાને શરૂ કરવામાં આવે છે. જે તેના પછીના વિષય પર ચર્ચા કરવામાં આવી છે.

ટેલી ERP 9 માં GST સુવિધાઓને શરૂ કરો

એ નક્કી કરવુ જરૂરી છેકે ટેલી ERP 9 પર જીએસટી માટે એકાઉન્ટિંગના પ્રકાર નિર્ધારિત છે. તો ચાલો હવે જીએસટી સુવિધાને કેવી રીતે શરૂ કરવી તેના સ્ટેપ પર નજર કરીએ.

1. 'ગેટવે ઓફ ટેલી'માં, F11 : ફિચર્સ પર જાઓ અને પછી  F3 : કાયદા અને કરવેરાને પસંદ કરો. 

2. ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ને શરૂ કરો : 'હા' પસંદ કર્યા પછી, બીજી સ્ક્રિન પોપ અપ થશે જેમાં નોંધણીની સ્થિતી, નોંધણીનો પ્રકાર અને જીએસટી નંબર વગેરે જેવી વિગતો જોવા મળશે.

3. તેને સેવ કરવા માટે 'Y' બટલને દબાવો.

બધી એક્ટિવેશન થઈ ગયા પછી તમે ટેલીમાં જીએસટી એન્ટ્રી સરળતાથી કરી શકશો.

નિયમિત ડિલરો માટે જીએસટીને શરૂ કરો

જીએસટીમાં ખાસ કરીને મોટાભાગના ડિલરો નિયમિત કરદાતા હોય છે. ચાલો હવે નજર કરીએ તેમના માટે જીએસટીને એક્ટિવ કરવાની યોગ્યતાઓ પર.

સ્ટેપ 1.'ગેટવે ઓફ ટેલી'માં, F11 : ફિચર્સ પર જાઓ અને પછી  F3 : કાયદા અને કરવેરાને પસંદ કરો.

સ્ટેપ 2 : ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ(જીએસટી)શરૂ કરવા : 'હા'ને પસંદ કરો. 

સ્ટેપ 3 : જીએસટી વિગતો સેટ/બદલવા 'હા'ને પસંદ કરો. હા ને પસંદ કર્યા પછી નવી સ્ક્રિન પોપ અપ થશે જેમાં જીએસટીની વિગતો ભરો.

સ્ટેપ 4 : 'રાજ્ય' વિકલ્પમાં, આંતરરાજ્ય કે રાજ્યો સાથે ઓળખ કરવા માટે કંપનીના સી રેટિંગ કરવા માટે પસંદ કરાયેલ રાજ્યને પસંદ કરો. જીએસટીના બ્યુરોમાં રાજ્યને બદલી શકાય છે અને રાજ્ય બદલ્યા પછી ચેતવણીનો મેસેજ દર્શાવવામાં આવશે. 

સ્ટેપ 5 : 'નોંધણી પ્રકાર' ને સેટ કરો, અને 'નિયમિત' પસંદ કરો.

સ્ટેપ 6 : વિકલ્પ 'અન્ય પ્રદેશના અંતર્ગત' માં, જો કંપની એક વિશેષ આર્થિક પ્રદેશમાં સ્થિત હોય તો,  'હા' વિકલ્પને પસંદ કરો. 

સ્ટેપ 7 : ઈનપુટ 'GST' તારીખથી લાગુ છે અને તેના વ્યવહારો માટે GST વસૂલવામાં આવશે.

સ્ટેપ 8 : વ્યવસાયના 'GSTIN/UIN' નો ઉલ્લેખ કરો.

સ્ટેપ 9 : GST રિટર્નનો સમયગાળો પસંદગી કરો- માસિક અથવા ત્રિમાસિક.

સ્ટેપ 10 : લાગુ પડે એવા ઈ-વે બિલ માટે 'હા' અથવા 'ના' વિકલ્પને પસંદ કરો. અને થ્રેશોલ્ડ લિમિટ સમાવેશની વેલ્યુને પસંદ કરો.

સ્ટેપ 11 : કેટલાક રાજ્યોમાં વધારાની સુવિધાઓ છે. લાગુ પડતી સુવિધાઓને પસંદ કરો. ઉદાહરણ તરીકે- 'કેરલ પુર સેસ લાગુ'.

સ્ટેપ 12 : વિકલ્પ 'એડવાન્સ રસીદો પર ટેક્સ લાયબિલીટી સક્ષમ કરો' માટે એડવાન્સ રસીદો પર ટેક્સની ગણતરી કરવા 'હા' વિકલ્પની પસંદગી કરો. સામાન્ય રીતે તે ડિસેબલ હોય છે. 

સ્ટેપ 13 : વિકલ્પ 'રિવર્સ ચાર્જ(નોંધણી વગરના ડિલરો પાસેથી ખરીદી) પર ટેક્સ લાયબિલિટી સક્ષમ કરો' URDની ખરીદી પર રિવર્સ ચાર્જ પર ટેક્સની ગણતરી કરવા 'હા'ની પસંદગી કરો. સામાન્ય રીતે આ વિકલ્પ ડિસેબલ હોય છે.

સ્ટેપ 14 : 'સેટ/ફેરફાર જીએસટી દર વિગતો?' ટેબને અનેબલ્ડ કરીને માહિત ઉમેરો કરો.

સ્ટેપ 15 : 'સક્ષમ GST વર્ગીકરણ?' ટેબમાં જીએસટી વિગતો સ્ક્રીનમાં વર્ગીકરણ કરવા અને ઉપયોગ કરવા માટે 'હા' વિકલ્પને પસંદ કરો.

સ્ટેપ 16 : 'LUT/બોન્ડ વિગતો આપો?' ટેબમાં, 'હા' પસંદ કરો અને સમય મર્યાદા પસંદ કરો.

સ્ટેપ 17 : સેવ કરવા માટે એન્ટરને પસંદ કરો. 

અમે આશા રાખીએ છીએકે, તમે સામાન્ય કરદાતઓના એક્ટિવેશનના સ્ટેપ સમજી ગયા હશો. હવે જીએસટીના કમ્પોઝિશન ડિલરોના એક્ટિવેશનના સ્ટેપ ટેલી ફંક્શાનાલિટી માટે જોઈએ. 

કમ્પોઝિશન ડિલરો માટે જીએસટી શરૂ કરવું

જીએસટીમાં અમુક વ્યક્તિઓ કમ્પોઝિશન ડિલર તરીકે નોંધાયેલા હોય છે. તેમને કોઈપણ જીએસટી ક્રેડિટના ટર્નઓવરને આધારે ટેક્સ ચુકવવો પડતો હોય છે. ચાલો જોઈએ કે કમ્પોઝિશન ડિલર્સ માટે ટેલી ERP 9 ભારતમાં કેવી રીતે શરૂ કરવું.

સ્ટેપ 1 : 'ગેટવે ઓફ ટેલી'માં, F11 : ફિચર્સ પર જાઓ અને પછી  F3 : કાયદા અને કરવેરાને પસંદ કરો. 

સ્ટેપ 2 : ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ને શરૂ કરો અને 'હા' પસંદ કરો.

સ્ટેપ 3 : 'સેટ/ફેરફાર જીએસટી વિગતો' માં, 'હા' વિકલ્પ પસંદ કરો. હા પસંદ કર્યા પછી, નવી સ્ક્રિનમાં જીએસટી વિગતો ભરવા માટે પોપ અપ થશે.

સ્ટેપ 4 : 'રાજ્ય' વિકલ્પમાં, આંતરરાજ્ય કે રાજ્યો સાથે ઓળખ કરવા માટે કંપનીના સી રેટિંગ કરવા માટે પસંદ કરાયેલ રાજ્યને પસંદ કરો. જીએસટીના બ્યુરોમાં રાજ્યને બદલી શકાય છે અને રાજ્ય બદલ્યા પછી ચેતવણીનો મેસેજ દર્શાવવામાં આવશે. 

સ્ટેપ 5 : 'નોંધણી પ્રકાર' ને સેટ કરો, અને 'નિયમિત' પસંદ કરો.

સ્ટેપ 6 : વિકલ્પ 'અન્ય પ્રદેશના અંતર્ગત' માં, જો કંપની એક વિશેષ આર્થિક પ્રદેશમાં સ્થિત હોય તો,  'હા' વિકલ્પને પસંદ કરો.

સ્ટેપ 7 : ઈનપુટ 'GST' તારીખથી લાગુ છે અને તેના વ્યવહારો માટે GST વસૂલવામાં આવશે.

સ્ટેપ 8 : વ્યવસાયના 'GSTIN/UIN' નો ઉલ્લેખ કરો.

સ્ટેપ 9 : 'કર યોગ્ય વ્યવસાય માટે ટેક્સનો દર'માં, દર 1% જોવા મળશે. જો નોંધણી પ્રકારથી કમ્પોઝિશનમાં બદલાય છે, તો તમે ઉપયોગિતાની તારીખ બદલી શકો છો.

સ્ટેપ 10 : વ્યવસાયના પ્રકાર પર આધારિત 'બેઝ ફોર ટેક્સ કેલ્ક્યુલેશન' પસંદ કરો. બહારની ડિલિવરી માટે કરપાત્ર, છુટ અને શુન્ય દરના કુલ કરપાત્ર મુલ્ય તરીકે ગણવામાં આવશે. રિવર્સ ચાર્જમાં ઈનવર્ડ પુરવઠો કરપાત્ર મુલ્ય તરીકે ગણવામાં આવે છે. 

ગણતરીની તારીખ અને આધારથી લાગુ થનાર કરના દરોને મેળવવા માટે : 'ટેક્સ રેટ હિસ્ટ્રી' પસંદ કરો.

સ્ટેપ 11 : લાગુ પડે એવા ઈ-વે બિલ માટે 'હા' અથવા 'ના' વિકલ્પને પસંદ કરો. અને થ્રેશોલ્ડ લિમિટ સમાવેશની વેલ્યુને પસંદ કરો.

સ્ટેપ 12 : કેટલાક રાજ્યોમાં વધારાની સુવિધાઓ છે. લાગુ પડતી સુવિધાઓને પસંદ કરો. ઉદાહરણ તરીકે- 'કેરલ પુર સેસ લાગુ'.

સ્ટેપ 13 : વિકલ્પ 'એડવાન્સ રસીદો પર ટેક્સ લાયબિલીટી સક્ષમ કરો' માટે એડવાન્સ રસીદો પર ટેક્સની ગણતરી કરવા 'હા' વિકલ્પની પસંદગી કરો. સામાન્ય રીતે તે ડિસેબલ હોય છે. 

સ્ટેપ 14 : વિકલ્પ 'રિવર્સ ચાર્જ(નોંધણી વગરના ડિલરો પાસેથી ખરીદી) પર ટેક્સ લાયબિલિટી સક્ષમ કરો' URDની ખરીદી પર રિવર્સ ચાર્જ પર ટેક્સની ગણતરી કરવા 'હા'ની પસંદગી કરો. સામાન્ય રીતે આ વિકલ્પ ડિસેબલ હોય છે.

સ્ટેપ 15 : 'સેટ/ફેરફાર જીએસટી દર વિગતો?' ટેબને અનેબલ્ડ કરીને માહિત ઉમેરો કરો.

સ્ટેપ 16 :  'સક્ષમ GST વર્ગીકરણ?' ટેબમાં જીએસટી વિગતો સ્ક્રીનમાં વર્ગીકરણ કરવા અને ઉપયોગ કરવા માટે 'હા' વિકલ્પને પસંદ કરો.

સ્ટેપ 17 :  'LUT/બોન્ડ વિગતો આપો?' ટેબમાં, 'હા' પસંદ કરો અને સમય મર્યાદા પસંદ કરો.

સ્ટેપ 18 : સેવ કરવા માટે એન્ટરને પસંદ કરો.

તમને ટેલી જીએસટી ટ્યુટોરીયલ પીડીએફ સાથે કમ્પોઝિશન ડિલરોની સુવિધાઓની સરળતાથી મળી હશે. હવે આગળના સ્ટેપ એકાઉન્ટિંગ પહેલા લેજરની રચના જોઈએ.

GST સાથે ટેલી ERP 9 માં લેજર કેવી રીતે બનાવવું?

સુવિધાઓને શરૂ કર્યા પછી, તમારે GST સાથે ટેલીમાં એન્ટ્રી પાસ કરવા માટે ખાતાવહી બનાવવાની જરૂર છે. તો ચાલો ખાતાવહી બનાવવાનાં સ્ટેપ પર એક નજર કરીએ.

સ્ટેપ 1 : 'ગેટવે ઓફ ટેલી' માં, 'એકાઉન્ટ્સ માહિતી' પર જાઓ. પછી 'લેસર'માં,'બનાવો 'પસંદ કરો.

 

સ્ટેપ 2 : વેચાણ, ખરીદી, IGST, CGST, SGST, UTGST, સ્ટોક આઈટમ નામ વગેરે જેવી ખાતાવહી બનાવો.

સ્ટેપ 3 : એ ગ્રુપને પસંદ કરો કે, જેમાં એકાઉન્ટ IGST, CGST, SGST, UTGST જેવા છે, તે 'ડ્યુટીઝ એન્ડ ટેક્સ' હેઠળ જશે.

સ્ટેપ 4 : અન્ય સંબંધિત વિગતો દાખલ કરો અને સેવ કરવા માટે 'Y' દબાવો.

ખાતાવહી બનાવ્યા પછી અને સુવિધાઓને સક્રિય કર્યા પછી, તમે ERP 9 PDF મુજબ એકાઉન્ટિંગ વાઉચર હેઠળ એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઝ પાસ કરી શકો છો.

નિષ્કર્ષ

ટેલીએ એકાઉન્ટિંગને સરળ બનાવવા માટે યુઝર્સને અનુકુળતા પ્રદાન કરે છે. સારી સ્પષ્ટતા માટે તમે ટી સહયોગ ERP 9 પીડીએફમાં જીએસડી અમલીકરણનો પણ સંદર્ભ લઈ શકો છો. ટેલી ERPમાંથી જીએસટી રિટર્ન જનરેટ કરી શકે છે, જે ટેલીમાં પૂરી પાડવામાં આવેલી કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે. આમ પ્રકારે જીએસટી ટેલી ERP 9 ના બધા કાર્ય એક આદર્શ એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેર પેકેજ છે.

જીએસટી ટેલી ERP 9 પર તમારી શરૂઆત કરવા માટે, તમે ટેલી સાથે જોડાયેલ સરળ મોબાઇલ એપ્લિકેશન Biz Analyst નો ઉપયોગ કરી શકો છો.

વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

1.  શું ટેલી ERP 9 GST ને સપોર્ટ કરે છે?

ટેલી ERP 9 GST માટે એકાઉન્ટિંગ કરવામાં મદદ કરે છે અને તમે GST રિટર્નની જરૂરિયાતો પ્રમાણે GST ફોર્મેટમાં ડેટાની નિકાસ પણ કરી શકો છો. એક્સેલ ફોર્મેટમાં આ ડેટા એક્સેલ ઓફલાઈન યુટિલિટી ટૂલ અથવા JSON ફોર્મેટ સાથે GST રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં તમારી મદદ કરી શકે છે.વધુ જાણવા માટે તમે ભારતમાં ટેલી ERP 9 PDF માં GST પર એક નજર કરી શકો છો.

2. ટેલીમાં HSN કોડનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ?

આ સુવિધાને શરૂ કરવા માટે, એકાઉન્ટ્સ માહિતી પર જાઓ. ગ્રુપમાં જઈને, બનાવો પસંદ કરો. વેચાણ ગ્રુપમાં, ખાતાવહી ગ્રુપ પસંદ કરો કે, જેના માટે તમે HSN કોડ પસંદ કરવા માંગો છો. જીએસટીની વિગતોમાં ફેરફાર કરો અને 'હા' ને પસંદ કરો. આ રીતે તમે ટેલીમાં HSN કોડ જનરેટ કરી શકો છો.

3. ટેલી ERP માં GST ઈલેક્ટ્રોનિક રોકડ, ક્રેડિટ અને લાયબિલિટી ખાતાવહી કેવી રીતે બનાવવી?

જીએસટીમાં ઈલેક્ટ્રોનિક રોકડ, ક્રેડિટ અને લાયબિલિટી ખાતાઓ માટે અલગ ખાતાવહી બનાવી શકાય છે.

4. વિવિધ રાજ્યોમાં ઘણી શાખાઓના કિસ્સામાંઓમાં જીએસટી એકાઉન્ટ્સનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું?

આવી દરેક નોંધણી માટે અલગ કંપનીઓેને સાચવવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

5. GST માં જોબ જોબનું વર્ણન કેવી રીતે જાળવી શકાય?

ટેલી ERP માં જોબ વર્કની હાલની સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરીને નોકરીની વિગતોનું સંચાલન કરી શકે છે. એકવાર જીએસટીના નિયમોને આખરી ઓપ આપવામાં આવ્યા બાદ ટેલી ERP 9 માં જરૂરી ફેરફાર કરવામાં આવશે.

6. ટેલીમાં જીએસટી નંબર કેવી રીતે અપડેટ કરવો?

ટેલીના ગેટવેમાં, ડિસપ્લે પર જાઓ. કાયદાથી અધિકૃત રિપોર્ટમાં GST અપડેટ પાર્ટી GSTIN/UIN મા. જે જૂથ અથવા ખાતામાંથી તમે GSTIN અપડેટ કરવા માંગો છો તે પસંદ કરો અને પછી સેવ કરવા માટે ફાઈલ કરો.

7. ટેલીમાં ટેક્સ ક્લાસિફિકેશન શું છે?

જીએસટી રેટ HSN/SAC જેવી જીએસટી વિગતોના આધારે જીએસટી ક્લાસિફિકેશન બનાવી શકાય છે. જ્યારે તે સંબંધિત માસ્ટર્સમાં તેનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થાય છે, ત્યારે માલ અથવા સેવાઓનો કર ઓટોમેટિક મળી મળી જાય છે. 

8. ટેલીમાં ચલણને કસ્ટમાઈઝ કેવી રીતે કરી શકાય?    

ચલણને કસ્ટમાઈઝ કરવા માટે તમારે ખાતોની જાણકારી, વ્યક્તિગત ચલણ પર જવુ પડશે.

અસ્વીકરણ :
આ વેબસાઈટ પર આપેલી માહિતી, પ્રોડકટ અને સેવા વિના કોઈપણ વોરંટી અથવા પ્રતિનિધિત્વ, સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત વગર "જેમ છે તેમ" અને "જેમ ઉપલબ્ધ છે" ના આધાર પર પ્રદાન કરવામાં આવે છે. Khatabook બ્લોગ્સ કેવળ નાણાકીય પ્રોડકટ અને સેવાઓની શૈક્ષણિક ચર્ચા માટે છે. પ્રોડકટ બાંયધરી આપતું નથી કે સેવા તમારી જરૂરિયાતો પૂરી કરશે, અથવા તે અવિરત, સમયસર અને સુરક્ષિત હશે, અને તે ભૂલો, જો કોઈ હોય તો, સુધારી લેવામાં આવશે. અહીં ઉપલબ્ધ સામગ્રી અને માહિતી ફક્ત સામાન્ય માહિતી હેતુઓ માટે છે. કોઈપણ કાનૂની, નાણાકીય અથવા વ્યવસાયિક નિર્ણયો લેવા માટે માહિતી પર આધાર રાખતા પહેલા વ્યાવસાયિકની સલાહ લો. તમારા પોતાના જોખમે આ માહિતીનો સખત ઉપયોગ કરો. વેબસાઇટ પર હાજર કોઈપણ ખોટી, અચોક્કસ અથવા અપૂર્ણ માહિતી માટે Khatabook જવાબદાર રહેશે નહીં. જો કે આ વેબસાઈટમાં સમાવિષ્ટ માહિતી અપડેટ, સુસંગત અને સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, Khatabook વેબસાઈટ અથવા માહિતી, ઉત્પાદન, સેવાઓ અથવા સંબંધિત સંપૂર્ણતા, વિશ્વસનીયતા, ચોકસાઈ, યોગ્યતા અથવા ઉપલબ્ધતા વિશે કોઈ ગેરેંટી આપતું નથી. કોઈપણ હેતુ માટે વેબસાઇટ પર સમાયેલ ગ્રાફિક્સ. Khatabook વેબસાઇટ અસ્થાયી રૂપે અનુપલબ્ધ હોવા માટે, કોઈપણ તકનીકી સમસ્યાઓના કારણે અથવા અન્યથા, તેના નિયંત્રણની બહાર અને આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ અથવા ઍક્સેસ કરવામાં અસમર્થતાના પરિણામે થયેલા કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.
×
અસ્વીકરણ :
આ વેબસાઈટ પર આપેલી માહિતી, પ્રોડકટ અને સેવા વિના કોઈપણ વોરંટી અથવા પ્રતિનિધિત્વ, સ્પષ્ટ અથવા ગર્ભિત વગર "જેમ છે તેમ" અને "જેમ ઉપલબ્ધ છે" ના આધાર પર પ્રદાન કરવામાં આવે છે. Khatabook બ્લોગ્સ કેવળ નાણાકીય પ્રોડકટ અને સેવાઓની શૈક્ષણિક ચર્ચા માટે છે. પ્રોડકટ બાંયધરી આપતું નથી કે સેવા તમારી જરૂરિયાતો પૂરી કરશે, અથવા તે અવિરત, સમયસર અને સુરક્ષિત હશે, અને તે ભૂલો, જો કોઈ હોય તો, સુધારી લેવામાં આવશે. અહીં ઉપલબ્ધ સામગ્રી અને માહિતી ફક્ત સામાન્ય માહિતી હેતુઓ માટે છે. કોઈપણ કાનૂની, નાણાકીય અથવા વ્યવસાયિક નિર્ણયો લેવા માટે માહિતી પર આધાર રાખતા પહેલા વ્યાવસાયિકની સલાહ લો. તમારા પોતાના જોખમે આ માહિતીનો સખત ઉપયોગ કરો. વેબસાઇટ પર હાજર કોઈપણ ખોટી, અચોક્કસ અથવા અપૂર્ણ માહિતી માટે Khatabook જવાબદાર રહેશે નહીં. જો કે આ વેબસાઈટમાં સમાવિષ્ટ માહિતી અપડેટ, સુસંગત અને સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટે દરેક પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, Khatabook વેબસાઈટ અથવા માહિતી, ઉત્પાદન, સેવાઓ અથવા સંબંધિત સંપૂર્ણતા, વિશ્વસનીયતા, ચોકસાઈ, યોગ્યતા અથવા ઉપલબ્ધતા વિશે કોઈ ગેરેંટી આપતું નથી. કોઈપણ હેતુ માટે વેબસાઇટ પર સમાયેલ ગ્રાફિક્સ. Khatabook વેબસાઇટ અસ્થાયી રૂપે અનુપલબ્ધ હોવા માટે, કોઈપણ તકનીકી સમસ્યાઓના કારણે અથવા અન્યથા, તેના નિયંત્રણની બહાર અને આ વેબસાઇટનો ઉપયોગ અથવા ઍક્સેસ કરવામાં અસમર્થતાના પરિણામે થયેલા કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.